Shalawat Fatih

Dalam As shifa energi dalam ekspsorasi  kundalini sufistic   dikenal satu lafazd salawat yang sangat powerful untuk membuka dan menyinarkan hati , mengkatifkan lataif lataif dan pengembangan kundalini  ,  salawat ini dikenal dengan salawat fatih yang juga sangat powerful untuk membantu pengembangan spiritual  pengamalnya

Tentu pembaca akan heran  kenapa dalam eksplorasi kundalini kok disuruh baca shalawat , baiklah . kita akan menerangkan beberapa prinsip spiritual dari hal ini.

Proses pembangkitan kundalini terdiri dari tiga tahap yaitu pembangkitan , pemurnian dan realisasi , setelah anda melakukan shaktivat pembangkitan seperi dibelakang  maka proses pembangkitan telah dilakukan berarti proses  akan masuk pada proses pemurnian ,

Nah pada proses ini selain anda harus melakukan beberapa upaya teknis berupa  meditasi pembersihan dan penyeimbangan cakra cakra , anda juga harus memurnikan spiritualitas anda.

Untuk memurnikan , anda memerlukan shaktivat  pemurnian kundalini , shaktivat pemurnian memerlukan  energi spiritual yang besar yang jika diibaratkan sebagai  mencuci sesuatu , maka energi spiritual ini adalah airnya , banyak energi spiritual yang dapat anda gunakan , bahkan berkunjung ke rumah seorang guru spiritual dan berpandangan mata dengan beliaupun  , anda akan mendapatkan  shaktivat pemurnian ini , tapi cara yang mudah adalah denga membaca asma , atau bacaan bacaan yang dikarang oleh orang orang yang mempunyai  kekuatan spiritual yang besar seperti bacaan bacaan yang dikarang oleh para waliulah , apabila anda membacanya secara esetoris energi spirital  mereka akan mengalir pada spirit anda dan terjadilah shaktivat pemurnian spiritual yang sangat diperlukan untuk memurnikan proses kebangkitan  kundalini anda , nah energi tidak  dibatasi oleh keadaan waktu dan tempat , tidak peduli apakah tokoh spiritual tersebut hidup pada masa lalu , hal ini akan tetap berlaku sama baiknya dengan ketika beliau masih hidup.

Shalawat Fatih dinisbatkan pada dua orang tokoh spiritual besar dalam agama islam yaitu Syeikh Ahmad Bakri dan Syeikh Abdul Kadir Jailani, dua orang ini adalah dua tokoh spiritual uyang telah mendapatkan pencerahan yang sempurna , tentu energi spiritualnya juga sempurna sekali untuk membantu  proses  pemurnian kundalini anda , apabila anda baca lafad lafad shalawat ini , otomatis energi  spiritual mereka akan mengalir memurnikan proses kebangkitan kundalini anda .

Tapi syarat yang umum dalam hal spiritual adalah anda harus mempercayai hal tersebut , tanpa kepercayaan dan ghairah , hal ini akan sia sia saja

bacalah salawat ini  sebanyak yang anda mampu , sambil berniat agar dengan salawat ini proses pemurnian kundalini anda dapat menjadi semakin bagus , jikalau anda peka , ketika membacanya akan ada aliran energi biasanya datang ke cakra mahkota anda .

lebih baik lagi jika dilakukan setelah meditasi teknik teknik kundalini  , bisa juga setiap selesai shalat , yang penting dilakukan pada waktu waktu luang anda , bacalah beberapa kali secukupnya

Salawat fatih

Transliteration:

Allahumma salli ‘ wa sallim was baarik ala Sayyidina Muhammadil

nil-fatihi lima Ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan-naa-siril-haqqi

bil-haqqi wal-hadi ila Sirati-kal-mustaqima sal-lal-lahu ‘alayhi

wa ‘ala alihi wa-ashaabihi haqqa qadrihi wa-miq-da rihil-’azim.

Wahai Allah limpahkanlah rahmat dan kesejahtraan atas saidina Muhammad yang membuka apa yang tertutup dan yang menutup apa yang terdahulu , penolong yang haq dengan yang haq , dan yang menunjukan kejalan yang benar , dan atas para keluarganya dan sahabatnya yang mempunyai kemuliaan yang besar

Iklan
Categories: Uncategorized

Navigasi pos

Komentar ditutup.

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: